DEHFU - Nhà cung cấp hàng đầu lĩnh vực sơn gỗ

MOHAWK - WOOD ACCESSORIES

MOHAWK - WOOD ACCESSORIES

DEH FU IS A PARTNER OF WORLD TRADE INCORPORATION, THE EXCLUSIVE DISTRIBUTOR OF MATERIALS FOR WOOD RESTORATION UNDER THE AMERICAN MOHAWK BRAND.

Mohawk products are extremely diverse, wide range of uses, mainly used in the wood industry to repair all interior and exterior items, including cabinets, beds, tables and chairs, ...

Mohawk can meet the requirements of customers in the wood industry from unfinished stage to production stage, packaging stage and even during use. Mohawk is considered as a versatile product because it can almost fix and repair all common errors such as: scratches, dents, cracks, breaks, fading, discoloration, faded or no wood grain. wood grain,…

Mohawk có thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng trong lĩnh vực công nghiệp gỗ từ khâu chưa hoàn thiện đến khâu sản xuất, khâu đóng gói và ngay cả trong quá trình sử dụng. Mohawk được coi như một sản phẩm đa năng vì gần như có thể khắc phục và sửa chữa được tất cả các lỗi thường bắt gặp như: trầy xước, lõm, nứt, bể, phai màu, biến màu, vân gỗ mờ hoặc không có vân gỗ,…

http://www.mohawkvietnam.com/

Home About us Products Activity Images News Contact us

Hotline

Hotline

02743730888