Sơn Lót PU

Sản phẩm

Sơn Lót PU

MÃ: 2210-XXV-00/2210-XXV-00NY

DẠNG ĐÓNG GÓI: 18 kg

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

  • Pha trộn với các sản phấm sơn khác cùng bộ, sử dụng súng phun/hệ thống phun sơn, cọ quét.
  • Độ phủ, độ thịt trên bề mặt gỗ cao
  • Thời gian xả nhàm: 45-60 phút
  • Bám dính tốt
  • Dễ xả nhám
  • Chậm ngã vàng
Hotline: 0274 373 0888
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Hình ảnh hoạt động Tin tức Liên hệ

Hotline

Hotline

02743730888